pohotovost.sk
Prihlásenie do Klientskej zóny Prihlásiť
Menu
Volajte v cene miestneho hovoru 0850 111 155 Prevádzka je PO-PI 08:00-18:00

Ako splácať úver, splátku alebo celý dlh?

Spôsob ako splátku alebo úhradu zrealizujete:

  1. Na každej pošte vkladom na účet spoločnosti v 365.bank, a. s. (Poštová banka): 20198990 / 6500 IBAN SK 6500 0000 0000 2019 8990 *
  2. Prevodným príkazom z Vášho účtu na niektorý z účtov spoločnosti *
  3. Vkladom na účet na niektorý z účtov spoločnosti *
  4. Poštovým poukazom, ktorý Vám bol poskytnutý pri výplate úveru na splácanie *
*Ako variabilný symbol uveďte vždy číslo Vašej zmluvy z hlavičky Zmluvy o úvere.

Máte nedostatok prostriedkov na úhradu alebo splácanie?

Ak máte problémy so splácaním splátky, viacerých splátok alebo dlhu, spojte sa so spoločnosťou a dohodnite si ďalší postup:

1. Dohoda a komunikácia sú na prvom mieste

Ak zistíte, že máte problémy so splácaním pôžičky, mali by ste čo najskôr kontaktovať najbližšiu pobočku, alebo zákaznícke centrum na zvýhodnenej linke 0850 111 155. Vyčkávanie a schovávanie sa pred platením vyjednávaciu pozíciu klienta len zhoršuje.

2. Individuálne riešenia

Riešenie ďalšieho splácania úveru klienta v prípade problémov je individuálne. Každého klienta si vypočujeme a pre každého klienta hľadáme jednoduché riešenie vo forme odporučenia ďalších krokov. Tento postup si spoločne potvrdíme počas telefonického hovoru, alebo pri osobnom stretnutí na pobočkách. Odložíme splátku, posunieme termín na čas, kedy budete mať odpovedajúci príjem pre čiastočnú splátku, alebo úhradu celej dlžnej sumy. Ochotne si dohodneme aj mimoriadne - nepravidelné splátky podľa príjmov, ktoré očakávate.

3. Nevyhýbajte sa komunikácii

Hľadanie riešení a komunikácia vždy vedie ku zaplateniu celého dlhu. Niekde treba vždy začať. Nikdy nie je neskoro.