pohotovost.sk
Prihlásenie do Klientskej zóny Prihlásiť
Menu
Volajte v cene miestneho hovoru 0850 111 155 Prevádzka je PO-PI 08:00-18:00

Kam splácať

Pri úhradách uvádzajte ako variabilný symbol vždy číslo Vašej zmluvy z hlavičky Zmluvy o úvere.

365.bank, a. s. (Poštová banka) č.ú. 20198990/6500 IBAN: SK25 6500 0000 0000 2019 8990
Tatra banka, a.s. č.ú. 2621709425/1100 IBAN SK43 1100 0000 0026 2170 9425
VÚB, a.s. č.ú. 2126804353/0200 IBAN SK29 0200 0000 0021 2680 4353
ČSOB, a.s. č.ú. 4030516460/7500 IBAN SK56 7500 0000 0040 3051 6460
ČSOB, a.s. č.ú. 4005716567/7500 IBAN SK56 7500 0000 0040 0571 6567
Slovenská sporiteľňa, a.s. č.ú. 630510347/0900 IBAN SK72 0900 0000 0006 3051 0347
Prima banka Slovensko, a.s. č.ú. 4040256105/3100 IBAN: SK38 3100 0000 0040 4025 6105
Prima banka Slovensko, a.s. č.ú. 8271283002/5600 IBAN SK33 5600 0000 0082 7128 3002